ARABULUCULUK UYGULAMASI NEDİR?


Bu makale 2017-07-19 18:17:55 eklenmiş ve 2546 kez görüntülenmiştir.
Av. Sinan ARSLAN

YENİ İŞ MAHKEMELERİ KANUN TASARISI NELER GETİRİYOR?

ARABULUCULUK UYGULAMASI NEDİR?

İŞÇİLERİN HAKLARI AZALIYOR MU?

DAVA AÇMA HAKLARI İŞÇİNİN ELİNDEN ALINIYOR MU?

 

Son Günlerde Basında da sıkça görülen Arabuluculuk Kurumu ve İş Mahkemeleri Kanunu Değişiklik Tasarısı ile ilgili bilgi almak amacıyla bu konuları sizlerin adına Uşak Arabulucular Derneği Genel Sekreteri Av. Arb. Sinan ARSLAN’a sorduk.

 

- Merhaba Sinan Bey, Son günlerde basında sürekli Duyulan Arabuluculuk nedir?

Sorularınızı cevaplamaya geçmeden önce haksız olarak yapılan bazı eleştirilere cevap vermek istiyorum. Ne Arabuluculuk Kanunu ne de yeni İş Mahkemeleri Kanunu hiç kimsenin dava açma hakkını elinden almadığı gibi, hiçbir işçimizin de haklarını azaltmıyor. Üstelik kendilerince kabul edilen haklarına daha kısa sürede ve daha az masrafla kavuşması sağlanıyor.

Arabuluculuk, uyuşmazlıkların dostane çözüm yollarından biridir. Bu çözüm yolunda taraflar aralarındaki anlaşmazlığı Mahkemeye gitmek yerine Arabulucuya giderek daha hızlı ve daha ekonomik bir şekilde çözüme kavuşturabilirler.

- Arabulucu olarak rol alan kişi ne yapar?

Sanıldığının aksine arabulucular taraflara çözüm önerisi sunmaz. Arabulucu, bağımsız, tarafsız, bu alanda eğitim almış bir hukukçudur. Arabulucu taraflara uyuşmazlığı anlatır, menfaatlerini tespit eder ve bu konular üzerinde tartışarak çözüm bulmaları için uygun ortamı yaratır. Bu süreçte arabulucu tarafların birbirlerini iyi anlamalarını sağlamaya çalışır. Arabuluculuk sisteminde taraflar çözümü kendileri bulmaktadır. Arabulucu taraflara bir çözüm önerisi sunmaz, çözüm dayatmaz, karar vermez.

- Ne Zaman Arabulucuya gidilmesi gerekiyor bunun süresi var mıdır?

Karşı tarafla aranızda uyuşmazlık çıktıktan sonra mahkemeye başvurmadan önce arabulucuya gidebileceğiniz gibi mahkemeye dava açtıktan sonra da arabulucuya gidebilirsiniz.

- Artık Arabulucuya gidilmesi zorunlu mu olacak?

Bugünkü mevzuat uyarınca arabulucuya gidilmesi hiçbir uyuşmazlıkta zorunlu değil. Taraflar ancak isterlerse arabulucuya başvururlar. Ancak yapılacak değişiklik sonrasında işçi alacaklarında ve işe iade davalarında arabulucuya başvurulması zorunlu hale gelecek.

Dolayısıyla işe aide, ücret, fazla mesai alacağı, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı konularında dava açacak işçi ve işverenin mahkemeye gitmeden önce arabulucuya başvurması zorunluluğu doğacak.

- Peki Arabulucuya başvurmakla dava açmaktan vazgeçmiş oluyor muyuz?

Hayır davadan vazgeçmiş sayılmıyoruz Yani dava hakkımız ortadan kalkmıyor. Kişiler Arabulucuya başvurmakta serbest olduğu gibi, başvuru yaptıktan sonra arabuluculuğun her aşamasında da vazgeçip dava yoluna gidebilirler. Yani Arabulucuya başvurmak dava açma hakkını ortadan kaldırmaz. Aynı zamanda Zamanaşımı süresini de keser.

- Arabuluculuk yoluyla anlaşıldığında tarafların avantajı nedir?

Dava boyunca yapmak zorunda kalacağınız tüm masraflar (Dava açma harcı, posta gideri, bilirkişi, keşif vb. masraflar, yol giderleriniz gibi) düşünüldüğünde mahkemeye göre çok daha az masraflı olduğundan ekonomiktir.

· Mahkemeye göre çok daha kısa sürer. Arabuluculuk sayesinde, yıllar süren yada yıllarca sürecek ve tarafları hem madden hem de manen yıpratan uyuşmazlıklar belki de 1-2 saat içinde çözümlenmiş olacaktır

· Sonuç, tarafların kontrolündedir. Mahkemede ki gibi birisi kazanıp diğeri kaybetmez.

· Geleceğe bakılır, mevcut hukuki durumun değil, menfaatin korunması esastır.

· Güvenirlik ve gizlilik önemlidir. Taraflar mahkeme önünde konuşamayacaklarını burada rahatlıkla konuşabilirler. Mahkemeye dava açıldığında mahkeme süreci ve dava dosyasına sunulan belgelerin gizliliği mümkün değilken arabuluculuk sürecinde hem görüşmeler hem teklifler hem de sunulan belgelerin gizliliği esastır. Konuşulanlar ve sunulan belgeler dışarıya açıklanamaz. Bu gizliliği ihlal eden taraflar veya arabulucu 6 ay hapis cezası alır. Bu gizlilik özelliği sayesinde taraflar arasındaki ailevi sırlar, ticari sırlar sadece taraflar arasında kalır, başkalarınca öğrenilemez.

· Psikolojik ve sosyolojik riski azdır; daha az yeni sorun doğurur.

· Tarafların anlaştıkları yöntem ve çözüm tarzı esastır, esnektir.

· Anlaşmayla çözülür; iki tarafta kazanır, tarafların sosyal ve ekonomik ilişkileri devam eder. taraflar aralarındaki sorunları kendileri çözmüş oldukları için toplumsal ve sosyal barış sağlanmış olacaktır.

 

- Hangi Tür davalarda Arabuluculuğa başvurabiliriz.

Ticari uyuşmazlıklar, fikri ve sınai (marka-patent gibi) uyuşmazlıklar, tüketici hukukundan doğan anlaşmazlıklar, işçi-işveren anlaşmazlıklarındaki işe iade ve işçilik alacakları için, aile hukukundaki anlaşmazlıklar için (boşanma kararı hariç), kira uyuşmazlıkları ve ortaklığın giderilmesi uyuşmazlıkları gibi hukuki uyuşmazlık konuları için Arabulucuya başvurulabilir.

Yani kısaca kamu düzenini ilgilendirmeyen ve cebri icraya elverişli konuların tümünde taraflar arabulucuya gidebilirler Günümüzde Belediyeler gibi kamu kurumları ile olan özel hukuk uyuşmazlıkları da Arabuluculuk yöntemiyle çözülmektedir.

- Arabulucuğa başvurunun zorunlu olmasından sonra Arabulucuya gitmeden dava açılırsa ne olacak?

Taslak bu haliyle yasalaşırsa arabulucuya başvurma zorunluluğu olan işçi alacağı ve işe iade davalarında arabulucuya başvurulmadan açılan davalar usulden reddedilecek. Reddedilen dava sonrası tekrar arabuluculuk sürecinin başlatılması gerekecek. Arabuluculuk süreci başlatılmadan bu dava görülmeyecek.

- AraBulucukta Yapılan anlaşmanın bağlayıcılığı nedir?

Taraflar arabuluculuk sürecinde bir anlaşmaya varırlarsa, bu anlaşmaya ilişkin icra edilebilirlik şerhi talep edecekler. Bu şerhin alınması ile anlaşma ilam niteliğinde belge yani Mahkeme İlamı değerinde olacak. Dolayısıyla, bu noktadan sonra arabuluculuk sürecinde varılan anlaşmaya uyulması şart haline gelecek. Hatta yeni tasarıya göre taraflar arasında anlaşma sağlanır ve bu anlaşma her 2 taraf veya vekilince imzalanırsa icra edilebilirlik şerhi almaya gerek kalmayacak ve anlaşma tutanağı doğrudan mahkeme ilamı hükmünde olacak.

- Arabulucu masraflarını kim karşılayacak?

Arabuluculuk sürecinde ortaya çıkan masraflar taraflar aksini kararlaştırmadığı müddetçe eşit olarak paylaşılacak. Taslak yürürlüğe girdiğinde Taraflar arabulucu huzurunda anlaşamaması halinde arabuluculuk görüşmelerinin ilk iki saatlik bölümü Hazine tarafından karşılanacaktır.

- Arabulucu olacak kişiyi nasıl ve nereden seçebiliriz?

Taraflar Adalet Bakanlığı Arabulucular Listesinden istedikleri arabulucuyu seçebilirler. İsterlerse birden fazla arabulucu da seçebilirler. Uşak adliyesinde oluşturulacak olan Arabuluculuk Merkez Bürosuna gidip Sicile kayıtlı Arabulucuların arasında da seçebilirler.

- Arabuluculuk sürecinde taraflara ayrıca söylemek istediğiniz bir şey var mıdır.?

Taraflar arabuluculuk görüşmesine bizzat yani sadece kendileri katılabileceği gibi avukatlarıyla birlikte de katılabilirler. Hatta isterlerse kendileri katılmayıp bu konuda özel yetki verdikleri avukatları da arabuluculuk görüşmesine katılabilir.

Bizim önerimiz tarafların kendilerinin avukatlarıyla birlikte arabuluculuk görüşmesine katılmasıdır. Çünkü bu şekilde taraflar hem aralarındaki hukuki anlaşmazlığı bizzat çözecekler hem de devam eden süreçteki ilişkilerinin devamını sağlamış olacaklar, ayrıca avukatlarının da yanlarında olması sebebiyle hukuki destek alabileceklerdir.

Unutulmasını ki Arabuluculuk Mahkemesiz çözüm yoludur, avukatsız çözüm yolu demek değildir. Arabuluculuk, adliyelerdeki davaların avukatlar yüzünden uzamadığını da gösterecek bir yöntemdir.

- Uşak Arabulucuk Derneğinin Amacı bize söylermisiniz?

Uşak İlinde de eğitimlerini tamamlayıp yazılı ve mülakat sınavlarında başarılı olan Avukat Arabulucular, Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Siciline kayıt olarak yetkili hale gelmişlerdir. Uşak Arabulucular Derneği de bu hakka sahip arabulucular tarafından kurulmuştur.

Bu anlamda, toplumda henüz tam olarak bilinmeyen ve yeni yeni duyulan Arabuluculuk hakkında, Uşak Arabulucular Derneği olarak Uşak İlinde yaşayan vatandaşlarımıza, sivil toplum kuruluşlarına bilgi vermek ve Arabuluculuğu anlatmak istiyoruz.

Bizde dahil olmak üzere tüm toplum, davaların uzun sürmesinden ve adaletin gecikmesinden şikayetçiyiz. O yüzden toplum olarak elimizi taşın altına sokarak Arabuluculuk kurumunun değerini yükseltmeliyiz.

Dernek olarak biz üye avukat arabulucularımızı etik değerler, taraflar arasında eşitsizlik durumu, haksız rekabet gibi konularda takip de edeceğiz. Bu nedenle Derneğimiz üyesi arabuluculara başvuru durumunda Derneğimizden de her türlü destek verilecektir.

Arabuluculuk hakkında Arabuluculuk Daire Başkanlığının (0312) 414 81 15 numaralı telefonundan, www.adb.adalet.gov.tr internet adresinden bilgi alınabileceği gibi Uşak İlinde de Derneğimizden bilgi alınabilir. Uşak Arabulucular Derneği olarak facebook sayfamızı açtık, oradan da bilgilendirmeler yapacağız. Ayrıca yerel basın yayın organlarına makaleler de yazacağız.

Dernek Yönetimi Av.Arb.Özkan Saruhan (Başkan), Av.Arb.Ahmet Çoban, Av.Arb.Sinan Arslan (Genel Sekreter), Av.Arb.İsmail Emre Ayhan (Sayman) ve Av.Arb.Ali Osman Gürmen'den oluşmaktadır.

Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer yazıları...

Yazarlar

E-Mail Bülten Kaydı
Arşiv Arama
- -
Anket
© Copyright 2019 UŞAK KENT HABER. Tüm hakları saklıdır. Bu site Gazi SOFT haber yazılımı alt yapısı ile yapılmıştır.
GÜNDEM
Şiddet
Anayasa Haberleri
Trafik Kazaları
Yerel Seçimler
Tekno Haber
SPOR
Uşak Spor (Sportif)
Gençlik Spor
Basketbol Haberleri
Şampiyonlar Ligi
SİYASET
Ali Erdoğan
Durmuş YILMAZ
Nuri USLU
Nurullah CAHAN
Mehmet Çakın
EĞİTİM
A.Ö.L.
Eğitim Haberleri
Sanat Eğitim
Eğitim Portalı
İLÇELER
SİVASLI
KARAHALLI
EŞME
BANAZ
ULUBEY
GEDİZ
FAYDALI LİNKLER
E-Devlet
M.E.B.
Adalet Bakanlığı
E-Devlet
Uşak Belediyesi
Uşak Valiliği
HİZMETLERİMİZ
Ücretsiz İlan Sitesi
uşak haber I uşak haber